Keuring elektriciteit

De keuring van uw elektriciteit en dan Keuring elektriciteitvooral van uw elektrische installaties is belangrijk. U bent als werkgever wettelijk verplicht om te zorgen voor veilige installaties waar op een veilige manier mee en aan gewerkt kunnen worden. De keuring van elektriciteit garandeert de veiligheid van uw installatie. Hiervoor zijn normen opgesteld. De bekendste norm is de NEN norm.

Bij ITS Inspecties kunt u terecht voor inspecties, advies, onderhoud en beheer van uw technische installatie. Of u nu eigenaar, beheerder, gebruiker of installateur bent, uw wens staat bij ons voorop. U kunt bij ons terecht voor verschillende soorten inspecties: NEN 3140, NEN 1010, Thermografie, Power Quality en VIER inspectie.

VIER inspectie

VIER staat voor Verzekerings Inspectie Elektrische Risico’s. Deze inspectie richt zich vooral op de brandrisico’s van de installatie en de economische risico’s die hieraan verbonden zijn. De inspectiemethode is opgesteld door het verbond van verzekeraars, in samenwerking met IKEUR. De achterliggende gedachte van dit convenant is dat beide partijen hun aandeel willen leveren in het voorkomen van brandschade en de daaruit voortvloeiende economische schade.

Uitgebreide rapportage

U ontvangt binnen twee weken na uitvoering van de inspectie een uitgebreid rapport. Deze rapportage is geschreven in duidelijke en heldere taal. De technische installatie wordt beschreven en eventuele technische gebreken worden benoemd. Daarnaast worden ook mogelijkheden genoemd om deze gebreken op te lossen en te voorkomen.

Wilt u meer informatie of wilt u een afspraak maken voor een keuring van uw elektriciteit? Neem dan contact met ons op. U vindt onze contactgegevens op de website.

WILT U EEN AFSPRAAK MAKEN?