Scios scope 8

Om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen, werkt ITS Inspecties volgens de richtlijnen van Scios scope 8. Scios beheert en ontwikkelt een kwaliteitssysteem voor de inspectie en onderhoud van technische installaties. Dit systeem is bedoeld voor installatie-eigenaren en installatie- en inspectiebedrijven. Scios scope 8 richt zich specifiek op elektrische installaties.

Voorwaarden Scios

Dit certificaat betekent dat ITS Inspecties aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • We werken met een kwaliteitsmanagementsysteem dat betrekking heeft op het uitvoeren van installaties en onderhoud.
  • Onze medewerkers hebben een door Scios erkend examen met goed gevolg afgelegd.
  • We maken gebruik van geaccepteerde meetmiddelen en gereedschappen.

ITS Inspecties is gespecialiseerd in het inspecteren, adviseren, onderhouden en beheren van technische installaties.

Inspecties

U kunt bij ons terecht voor verschillende inspecties aan uw elektrische installatie:

  • NEN 1010 inspectie
  • NEN 3140 inspectie
  • Power quality
  • Thermografie
  • VIER inspecties (VerzekeringsInspectie Elektronische Inspecties)

Na de inspectie ontvangt u binnen twee weken na afronding van de inspectie een uitgebreid rapport in duidelijke taal. Hierin benoemen wij niet alleen eventuele gebreken aan uw installatie maar ook de oplossingen.

Onderhoud en beheer

Wij streven naar duurzame relaties met onze opdrachtgevers. Na de inspectie kijken we graag met u hoe onderhoud en beheer het beste vormgegeven kan worden. ITS Inspecties kan u ondersteunen in het beheer en onderhoud van uw installatie. Dit kunnen wij doen door bijvoorbeeld onderhoudsplannen op te stellen of de begeleiding van nieuwbouw of verbouwprojecten. Daarnaast kunnen wij het complete onderhoud aan uw installatie of de keuring van uw elektriciteit op ons nemen. Wij worden worden dan verantwoordelijk voor uw installatie.

WILT U EEN AFSPRAAK MAKEN?